My name is Oscar Nyman and I am positioned beteween Gothenburg and Halmstad.
I have a wide experience that might make you as a visitor a bit confused.

I have the last 10 years worked as a consultant and inhouse-developer for the ERP-system Dynamics AX. As a consultant I got experience from alot of different type of customers and types of business. Retail, trade logistics, production, 3rd part logistics and so on.
I’ve got certifications in SQL Server, Dynamics AX. Working with performance and BI is something that has grown as a interest when inhouse.
Also done project-management, software solutions, senior developer and so on. I love changing hats, and that has built the wide knowledge I have today.

Efter alla år med möten och åter möten så har man även plockat på sig annan kunskap. Verkligheten. Och den kan vara lite svår att förstå ibland när det kommer till affärssystem, partners, anpassningar och liknande. Kan vara skönt att ha en tolk. Där har ni mig.

Skogen är ett nyare område som jag kastats in i på senare år. Från en nästan tom start till att pluggat hållbart familjeskogsbruk, arrangerat skogsdagar, varit test-användare för Katam, digitaliserat skogsbruksplaner, upphandlingar och vanligt hederligt slitsamt arbete.

Men det är ju något som är gemensamt för vad man än gör, målbilden. Man gör en tydlig målbild, man bryter ned i steg som man känner att man kan nå upp till och man klättrar till målet. Som en löpare som räknar hur många kilometer det är kvar, ser siffran bli mindre och mindre, jagar 0:an. En förälder på bilsemester som läser skyltar hur långt det är och var nästa rastplats ligger.