Om

Mitt namn är Oscar Nyman jag håller till mellan Göteborg och Halmstad.
Jag har en bred kompetens, vilket säkert kan förvirra några som kommer in på denna sidan.

Jag har dom senaste 10 åren jobbat som konsult och inhouse-utvecklare för ERP-system Dynamics AX. Som konsult fick jag inblick i många olika typer av företag och modeller att jobba. Några saker som jag jobbade mer med var retail, wms och integrationer. Men är även certifierad inom SQL (MCTS) förutom Dynamics AX. (MCTS). Senare år har det blivit mycket prestanda i SQL gentemot AX, samt BI.
Parallellt med detta även arkitekt-lösningar, projekt-ledning och stöttning av utvecklare.

Efter alla år med möten och åter möten så har man även plockat på sig annan kunskap. Verkligheten. Och den kan vara lite svår att förstå ibland när det kommer till affärssystem, partners, anpassningar och liknande. Kan vara skönt att ha en tolk. Där har ni mig.

Skogen är ett nyare område som jag kastats in i på senare år. Från en nästan tom start till att pluggat hållbart familjeskogsbruk, arrangerat skogsdagar, varit test-användare för Katam, digitaliserat skogsbruksplaner, upphandlingar och vanligt hederligt slitsamt arbete.

Men det är ju något som är gemensamt för vad man än gör, målbilden. Man gör en tydlig målbild, man bryter ned i steg som man känner att man kan nå upp till och man klättrar till målet. Som en löpare som räknar hur många kilometer det är kvar, ser siffran bli mindre och mindre, jagar 0:an. En förälder på bilsemester som läser skyltar hur långt det är och var nästa rastplats ligger.