Vem är jag?

Jag heter Oscar Nyman och jag håller till ganska precis mitt emellan Göteborg och Halmstad.
Mina tidigare arbeten har ofta inneburit en konsulterande roll, men även hands-on vad gäller utveckling och implementationer av Dynamics AX. Från Axapta 2.5 till Ax 2012 R3 (och även lite F&O). Jag har hjälpt företag med digitalisering av olika system, sätta upp systemarkitektur och jobbat med olika integrationer inom retail och wms. 

Som konsult har jag fått inblick i flera olika sätt att jobba inom olika företag och min erfarenhet säger att det inte alltid är så lätt att kommunicera vad man egentligen är ute efter vad gäller affärssystem och anpassningar. Det är där jag kommer in, som en mellanhand, någon som förstår hur det ser ut i verkligheten, men som också kan prata med utvecklare och systembyggare.

Jag får ofta höra ”Oscars Skog & IT, så spännande”, och de har rätt. Jag har givits möjlighet att jobba med två områden som jag brinner för och det resulterar i livsglädje. Inom skog jobbar jag både manuellt och digitalt. Ena dagen röjer jag ungskog för att nästa dag se över ny funktionalitet för eSkog.se där jag har förmånen att hjälpa till med jämna mellanrum.

Men det är ju något som är gemensamt för vad man än gör, målbilden. Man gör en tydlig målbild, man bryter ned i steg som man känner att man kan nå upp till och man klättrar till målet. Som en löpare som räknar hur många kilometer det är kvar, ser siffran bli mindre och mindre, jagar 0:an. En förälder på bilsemester som läser skyltar hur långt det är och var nästa rastplats ligger.

SkogIT - Oscar

Mitt namn är Oscar Nyman jag håller till mellan Göteborg och Halmstad.
Jag har en bred kompetens, vilket säkert kan förvirra några som kommer in på denna sidan.

Jag har dom senaste 10 åren jobbat som konsult och inhouse-utvecklare för ERP-system Dynamics AX. Som konsult fick jag inblick i många olika typer av företag och modeller att jobba. Några saker som jag jobbade mer med var retail, wms och integrationer. Men är även certifierad inom SQL (MCTS) förutom Dynamics AX. (MCTS). Senare år har det blivit mycket prestanda i SQL gentemot AX, samt BI.
Parallellt med detta även digitalisering, projektledning och systemarkitektur.

Efter alla år med möten och åter möten så har man även plockat på sig annan kunskap. Verkligheten. Och den kan vara lite svår att förstå ibland när det kommer till affärssystem, partners, anpassningar och liknande. Kan vara skönt att ha en tolk. Där har ni mig.

Skogen är ett nyare område som jag kastats in i på senare år. Från en nästan tom start till att pluggat hållbart familjeskogsbruk, arrangerat skogsdagar, varit test-användare för Katam, digitaliserat skogsbruksplaner, upphandlingar och vanligt hederligt slitsamt arbete.

Men det är ju något som är gemensamt för vad man än gör, målbilden. Man gör en tydlig målbild, man bryter ned i steg som man känner att man kan nå upp till och man klättrar till målet. Som en löpare som räknar hur många kilometer det är kvar, ser siffran bli mindre och mindre, jagar 0:an. En förälder på bilsemester som läser skyltar hur långt det är och var nästa rastplats ligger.