IT-tjänster

Affärssystem

Inköp av nya eller uppgradering av befintliga affärssystem är i många fall väl investerade pengar. System kan, bland annat, hjälpa till med lager- och returhantering, kundsupport, uppföljningar av inköp och försäljning och göra beslutsfattandet mer datadrivet och mindre på känsla.

Att välja precis rätt system och funktioner för sig och sitt företag kan däremot vara ett svårare beslut.

Detta kan jag hjälpa dig med

Jag har lång erfarenhet av att konsultera företag, stora som små, inom detta område. Med hjälp av analyser av vilka behov som finns inom företaget och vilka arbetsflöden ni har idag, kan jag tillsammans med er sätta upp en specifikation över vad ni behöver; vilka funktioner som är absolut nödvändiga och vad som är överflödigt i er organisation.

Funktionerna kan till exempel vara:

  • Hur returer följs upp
  • Verifiering av att rätt produkter plockas till order
  • Uppföljning av inköp och försäljning
  • Hämtning av korrekt data för olika dashboards

När behovs- och funktionsanalysen är klar ger jag en rekommendation över vilka system som är lämpliga för er och kan även närvara vid möten med säljare eller programmerare, för att säkerställa att era krav möts.

Jag representerar ingen specifik leverantör av system och tjänster, utan har alltid ert bästa för ögonen i mina rekommendationer.

Ser fram emot att höra från er.

Kundcase:
Lagerhantering

Warehouse

Med ett växande lager och ökad orderingång fick man problem i arbetsflödet på lagret. 

Lösningen blev digitaliserade arbetsflöden och system för uppföljningar. Små åtgärder som gav stora effekter!

Kundcase:
Retail

Retail

Kunden var i behov av ett system för beslutsstöd för att utveckla sina affärer.

Genom att samla in data, synliggöra och analysera den, kunde kunden ta mera datadrivna beslut med bättre resultat. 

Kundcase:
Implementationsstöd

En kund kontaktade mig för att de behövde stöd i en implementation av ett ERP som de upplevt inte gått som de önskade. 

Jag assisterade genom att sitta med vid möten med leverantören och ställa frågor för att guida implementationen på rätt spår.

En kund upplevde problem i arbetsflödet på lagret och jag hjälpte dom med en lösning både arbetsflödemässigt men också BI för uppföljning både för produktavdelning och lagerchef.

 

Ett intressant case med en kund som var behöv av beslutsstöd för att utveckla sina affärer.