Kundcase: Retail - utnyttja ditt BI-system

En kund med tre butiker inom modeindustrin, behövde hjälp med att optimera sin verksamhet och bli mer effektiva.

Systemet som var Dynamics AX 2012 R3 gav möjligheterna som behövdes för att bli mera datadrivna i sina beslut.

Med hjälp av kassa- och affärssystem kunde man lätt få fram när under dagen man hade mest belastning i butikerna, vilket gav utrymme för att bättre hantera bemanning och planering av arbetsdagen. 

Retail

Anpassa efter yttre omständigheter!

Nyfikna på vilka variabler man kan jobba mer med, beslutade vi att ta fram mer data för analys. 

Vi kopplade ihop systemet med väderdata för att se hur vädret påverkade vilka varor kunderna köpte och förändringar i kundmängd. Tillsammans med personalen i butikerna gjordes små laborationer, där man möblerade om i butiken beroende på väder, men även med andra faktorer i åtanke, som till exempel hur långt det var till nästa löning. 

Den insamlade datan uppdaterades i realtid, vilket gav kunden möjligheter att jämföra med tidigare data för motsvarande perioder; år för år, vecka för vecka eller till och med en regnig dag mot en annan regnig dag. 

Mottaglig kundgrupp med kundklubb!

Data som samlades in via kundklubben gav värdefulla insikter om olika kundgrupper. Detta analyserades och låg sedan till grund för beslut om olika marknadsaktiviteter gentemot olika segment. 

Syns inte - finns inte

Mycket som gjordes för den här kunden handlade om att synliggöra data som egentligen redan samlades in, men inte utnyttjades. Att plocka fram det som var relevant och verktygen för att utnyttja det fullt ut. 

För att gestalta den insamlade datan och göra den mer lättläst, användes en kombination av Excel och Power BI från Microsoft. 

När kunden kunde se hur små åtgärder direkt påverkade resultatet ökade entusiasmen och det började bli roligt att titta på siffrorna och hitta olika samband i sina analyser! 

En kund inom retail med 3 affärer i modeindustrin behövde hjälp med att hitta sätt att optimera sin verksamhet.

Retail

För att göra detta behövde vi ta fram ett underlag att stötta de beslut som ska tas.

Med hjälp av befintlig data från deras kassa-system och affärssystem kunde jag med lätthet plocka fram laster under dagen vilket gav möjlighet att bättre styra bemanningen och planering av arbetet.

Som en liten extra bonus kopplade vi även in väder för att se eventuell påverkan både på kundmängd och vilka varugrupper som fick förändrad försäljning.  Tillsammans med personalen gjorde vi små laborationer där man flyttade lite i butiken beroende på väder men även hur tätt inpå löning det var.  Datat uppdaterades i realtid vilket gav kunden enkla medel för att jämföra med tidigare års data för motsvarande period, men även vecka för vecka, eller olika regn-dagar mot varandra.

Med datat från deras kundklubb så kunde vi säkerställa vilken grupp deras kunder hörde till och ta ställning till om arbetet mot denna målgrupp skulle utökas eller om man skulle bredda sig. 

För att gestalta datat så att det blev lättare att läsa använde vi en kombination av Excel och Power BI som verktyg. 

Det här var åter ett sådant projekt när kunden bara blir mer och mer entusiastisk utefter arbetet fortlöper. Man måste komma ihåg bara att ibland bromsa lite så att kunden kan landa och reflektera lite i det resultat man nått. 

Kontakta mig för mer information

Behöver du hjälp med hur du ska utveckla ditt företag vidare? Står du inför inköp eller uppgradering av affärssystem och känner dig osäker på vad du behöver? För mer information om hur jag kan hjälpa dig och ditt företag; kontakta mig. 

Kundcase:
Lagerhantering

Warehouse

Med ett växande lager och ökad orderingång fick man problem i arbetsflödet på lagret. 

Lösningen blev digitaliserade arbetsflöden och system för uppföljningar. Små åtgärder som gav stora effekter!