Digitalisering är ett brett begrepp och innebär olika saker för olika människor.

Allt ifrån hur man slutar med papper (datorisering), har effektivare digitala möten eller hur man effektiviserar bort antal steg i en lång och invecklad process.

Här vill jag hjälpa er. Min erfarenhet som finns både i verksamhet och på den tekniska sidan ger ett förstående för hur jag ska kunna guida er i era processer utifrån era premisser.

Det kan vara lösa problem som finns här och nu.
Se över vad som kan förbättras och vad för möjligheter som finns.
Blicka framåt så att ni digitalt hinner med att växa i takt med företaget.
Automatisera med hjälp av information.

Det kan vara enkla saker som att ni känner att ni inte får ordning på hur ni ska använda alla verktyg som finns för att samarbeta digitalt och behöver en strategi.
Eller mer komplexa saker som att ändra hur man jobbar på ekonomiavdelningen för att anpassa arbetsflöde till nya tekniska lösningar.
Låta AI ta fram prognoser för era processer
Nya möjligheter med BI (kanske kombinationer av IOT och AI kan ge nya data och nya vinklar)?
Eller något som är viktigt, få bort moment som stressar personalen och kanske rent av bidrar till ohälsa. Dåliga system, krångliga moment, oklara moment.

Slå en signal