Kundcase

Retail

BI - Retail

En kund inom retail med 3 affärer i modeindustrin behövde hjälp med att hitta sätt att optimera sin verksamhet. För att göra detta behövde vi ta fram ett underlag att understödja de beslut som ska tas.

Med hjälp av befintlig data från deras kassa-system och affärssystem kunde vi med lätthet plocka fram laster under dagen vilket gav möjlighet att bättre styra bemanningen och planering av arbetet. Som en liten extra bonus kopplade vi även in väder för att se eventuell påverkan både på kundmängd och vilka varugrupper som fick förändrad försäljning.  

Med datat från deras kundklubb så kunde vi också säkerställa vilken grupp deras kunder hörde till och ta ställning till om arbetet mot denna målgrupp skulle utökas eller om man skulle bredda sig. 

För att gestalta datat så att det blev lättare att läsa använde vi en kombination av Excel och Power BI

Efter detta så har vi fortsatt att utveckla deras underlag för beslutsstöd. (BI)

Lageroptimering B2C E-handel

Ett företag inom trade & logistics hörde av sig. Mitt i en spännande fas då dom växte men någonstans kom en konsekvens av att det inte hanns med på lagret även om orderingången inte växt så mycket än, däremot så hade storlek på lager och antal artiklar per order gjort det. 

Väl på plats så började jag på golvet, följa med ifrån inkommen ordet till packad låda. Det första jag kom fram till som måste åtgärdas var att det fortfarande jobbades med papperslistor. Kom det in 10 ordrar tog man med sig samtliga ut och plockade i lådor på en vagn. 

En oerhörd felkälla på flera sätt. Man kan ta fel artikel, den kan ha hamnat i fel fack, man kan se fel på rad, fel antal, fel order, fel kund. Otroligt många felkällor. 

Vad de sedan set var också att returer hade ökat, till stor del som en följd av plock-problematiken, men det var också tämligen många returer på grund av fel på varorna, det vill säga reklamationer men som klumpades som generell retur.

Som ett första steg så ville jag få bort det manuella arbetet med papper och gå över till en handdator. För att komma igång lite snabbt så fick det bli en enkel scanna för bekräftelse, låda och artikel. Detta vidareutvecklades senare. 

I samband med detta så såg vi senare att returerna minskade, men inte i den omfattningen som jag hoppades på. 

Jag startade nu att samla in data i större utsträckning än tidigare, och framförallt att åskådliggöra den via dashboards. Vid retur infördes att  man ska ange orsak, något som inte gjordes tidigare, det gjordes även skillnad på retur och reklamation. 

Dels kunde man slå fast att vissa leverantörer hade högre felprocent, vilket man kunde använda som underlag vid förhandling, men även att många returer berodde på att artikelinformationen var dålig.

Så med relativt små insatser så identifierades flera problem som på kort tid gjorde stor skillnad för kunden och dess kunder.

Ett väldigt roligt projekt att göra tillsammans med kunden, det syntes snabbt en förändring som gav ett märkbart resultat.

I nästa steg så gick jag vidare med lageroptimering via frekvensstyrning och en helhetslösning på handdator för flyttar, inventering, optimeringsförslag, godsmottagning, plock, retur, platsinformation, artikelinformation. Samt en dashboard med detaljerad statistik som stöd för lagerchefen.

Warehouse

När behovs- och funktionsanalysen är klar ger jag en rekommendation över vilka system som är lämpliga för er och kan även närvara vid möten med säljare eller programmerare, för att säkerställa att era krav möts.

Jag representerar ingen specifik leverantör av system och tjänster, utan har alltid ert bästa för ögonen i mina rekommendationer.

Som konsult med många år på nacken inom affärssystemsvärlden så kan mina styrkor också bli era styrkor.

Känner ni igen er i funderingar som:

  • Hur ska vi följa upp returer?
  • Var har vi manuellt arbete som kanske strular lite ibland?
  • Hur verifierar vi att rätt saker plockas från hyllorna?
  • Hur följer vi upp inköp och försäljning och vilken är vår faktiska målgrupp? Var finns datat som vi kan nyttja?
  • Behöver vi alla integration eller blir det bara dyrt att underhålla och en eventuell felkälla?
  • Är systeme vi funderar på att köra rätt för oss eller har dom bara en duktig säljare?
  • Hur ska vi ta oss vidare från systemet vi en gång byggde själva till ett mer komplett sådant?
  • Skapar ert affärssystem och kringsystem frustration era anställda?

Där kan jag hjälpa er. Både med att utveckla era arbetsprocesser och hur man ska få ihop det med era digitala verktyg.

Jag erbjuder stöd och rådgivning när ni funderar/planerar digitalisering. När ni plötsligt växer och inser att det är nu vi ska göra något för att kunna upprätthålla den kvalitet på våra tjänster som gjort att vi faktiskt vuxit som vi gjort.

Jag representerar ingen leverantör eller tillverkare av tjänster eller mjukvara utan vill ha möjlighet att plocka det som passar just er bäst.