Skogsbruksplan

Detta inlägg blir som egen skogsägare. Så länge jag varit frustrerad över svårigheter i vad det gäller att hålla skogsbruksplanen uppdaterad.Papper, okrönta versioner så uppdateringar inte går med i rapporter osv. Ska inte nämna några namn, men dom finns i […]

Vad ska vi välja?

Alla företag står inför dilemmat. ”Nytt ERP, vad ska vi välja?” Skräcken sätter in. Ett stort beslut som ligger i vad som för dom flesta i någon helt annans händer. Helt enkelt säljande konsulten. Den som låter bra och presenterar […]