Skogsbruksplan

Detta inlägg blir som egen skogsägare. Så länge jag varit frustrerad över svårigheter i vad det gäller att hålla skogsbruksplanen uppdaterad.Papper, okrönta versioner så uppdateringar inte går med i rapporter osv. Ska inte nämna några namn, men dom finns i […]